Υπηρεσίες

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική παρέμβαση αφορά ανθρώπους, που τη δεδομένη στιγμή της ζωής τους βιώνουν μια «κρίση» εξαιτίας διαφόρων στρεσογόνων καταστάσεων, όπως π.χ. πένθος, διαζύγιο, προβλήματα στον γάμο, δυσκολίες στη σχέση με τα παιδιά, δυσκολίες στην εργασία ή αντιμετώπιση μιας ασθένειας.

Πρόκειται για μια μέθοδο, η οποία βοηθά τα άτομα αυτά να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.

Γενική Ψυχιατρική »
Ψυχοθεραπεία »